UPPDRAG Kontor/kommersiellt
PLATS Hornstull, Stockholm stad
SKEDE Analys, idé, gestaltning och inredningsprojektering av befintliga lokaler. Huvuduppdrag 2017-2018. Uppföljande projekt med fokus på återbruk 2021-2022.
OMFATTNING Kontor, 4 plan på ca 3 000 kvm med ca 200 arbetsplatser
HÅLLBARHET Återbruk av möbler
MEDVERKANDE Gustav Cyrén, Moulienne Giesecke, Pia Hårleman, Christina Danielsson Bodin
UPPDRAGSGIVARE Bjerking

Bjerking

Inredning i samklang

När Bjerkings Stockholmskontor behövde utöka ville man även genomföra en ordentlig utveckling av lokalerna. Vi fick uppdraget att ta fram ett lokalprogram och gestaltningkoncept som är mer i samklang med Bjerkings själ och varumärke. Ambitionen var att behålla en hel del av befintlig inredning i harmoni med ny. Resultatet blev ett öppnare, trevligare och mer välkomnande kontor.

I medarbetarägda Bjerking är medbestämmande en förutsättning. Ombyggnadsprojektet av det befintliga huvudkontoret startades därför med djupintervjuer och en serie workshops där samtliga medarbetare deltog. De genomfördes och analyserades under 2016 av kontorsforskare Christina Bodin Danielsson, Tekn. Dr KTH och anställd på Brunnberg och Forshed. Resultatet låg sedan till grund för arbetet med att förändra lokaler och arbetsmiljö.

I analysen framkom bland annat att man ville ha öppenheten, men inte en stor yta med monotona arbetsstationer på rad. Arbetszonerna gjordes mindre och avdelades med bl.a. glas vilket medförde en bra överblick över kontoret. En ny plandisposition gjordes med avdelningsvisa hemvister och nya rum för ostört koncentrerat arbete. Loungeytor tillskapades och en ny reception och möteszon för externa besökare byggdes. Caféet blev större och nya pentryn och kök ritades in på de olika våningarna. Personalytor med omklädning och dusch tillkom också. Utöver det har bra akustik och naturliga/miljövänliga material haft mycket hög prioritet. Ny växtlighet och ny gestaltning och teknisk lösning av belysning med hjälp av en extern ljuskonsult är andra delar.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer