SKEDE Analys, idé, gestaltning och inredningsprojektering av befintliga lokaler. Färdigt i början på 2018
OMFATTNING Kontor, 4 plan på ca 3 000 kvm med ca 200 arbetsplatser
UPPDRAGSGIVARE Bjerking
UPPDRAGSANSVARIG Gustav Cyrén, Pia Hårleman
HANDLÄGGARE Pia Hårleman
MEDVERKANDE Christina B Danielsson, Hanna Dahlbäck, Jörgen Backman
PUBLICERAT 2018-01-10

Bjerking

Befintlig inredning i samklang med ny

När Bjerkings Stockholmskontor behövde utöka ville man även genomföra en ordentlig utveckling av lokalerna. Vi fick uppdraget att ta fram ett lokalprogram och gestaltningkoncept som är mer i samklang med Bjerkings själ och varumärke. Ambitionen var att behålla en hel del av befintlig inredning i harmoni med ny. Resultatet blev ett öppnare, trevligare och mer välkomnande kontor.
I medarbetarägda Bjerking är medbestämmande en förutsättning. Ombyggnadsprojektet av det befintliga huvudkontoret startades därför med djupintervjuer och en serie workshops där samtliga medarbetare deltog. De genomfördes och analyserades under 2016 av kontorsforskare Christina Bodin Danielsson, Tekn. Dr KTH och anställd på Brunnberg och Forshed. Resultatet låg sedan till grund för arbetet med att förändra lokaler och arbetsmiljö.
Tidiga skisser
I analysen framkom bland annat att man ville ha öppenheten, men inte en stor yta med monotona arbetsstationer på rad. Arbetszonerna gjordes mindre och avdelades med bl.a. glas vilket medförde en bra överblick över kontoret. En ny plandisposition gjordes med avdelningsvisa hemvister och nya rum för ostört koncentrerat arbete. Loungeytor tillskapades och en ny reception och möteszon för externa besökare byggdes. Caféet blev större och nya pentryn och kök ritades in på de olika våningarna. Personalytor med omklädning och dusch tillkom också. Utöver det har bra akustik och naturliga/miljövänliga material haft mycket hög prioritet. Ny växtlighet och ny gestaltning och teknisk lösning av belysning med hjälp av en extern ljuskonsult är andra delar.
Tidiga skisser
Inredningskonceptet bygger på mycket färg där textil och trä skapar hemkänsla. Mattorna som finns på alla plan har färger som tas upp i textilier och väggfärg, och tillsammans knyter de ihop färgtemat och skapar balans och helhet till kontoret.
Exempel på återbruk. I caféet återanvänder vi underreden, bord samt stolar som kläs om med nya textilier. Borden får en ny skiva alternativt nytt ytskikt med ljusare träkänsla. Vissa stolar och bord blir nya då de gamla inte håller måttet.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer