UPPDRAG Bostäder, samhällsfastigheter
PLATS Marievik, Stockholms stad
SKEDE Pågår
OMFATTNING Underlag till detaljplan för 230 bostäder, garage, lokaler i bottenvåningen och förskola. Projektet omfattar cirka 24 000 kvm BTA.
HÅLLBARHET Ambition Svanen med visst återbruk
MEDVERKANDE Kerstin Slagare, Emma Lund, Jonas Lindbergh
UPPDRAGSGIVARE JM

Marievik M15

Bostäder på Marieviks Udde

Precis intill Årstaviken, mittemot Hornstull kommer Marieviks Udde att växa fram. Här blir det ett nytt bostadsområde där JM planerar för fyra kvarter innehållande bostäder, kontor förskolor och lokaler. Ett av kvarteren är ritade av oss.

Projektet utgörs av ett nytt kvarter som inordnar sig i den övergripande planen för kvarteret M15 med hus som växlar i volym med stigande skala mot Södermalm och Årstaängsvägen. Hela kvarteret vilar på en upphöjd bottenvåning med lokaler och bostadskomplement och inrymmer även en förskola en trappa upp mot gården. Kvarteret är indelat i fem huskroppar som har olika förutsättningar beroende på läge mot gata, torg eller kaj.

Färgpaletten är hämtad från Stockholms innerstad och går i ljusa sandkulörer samt en svagt varmgrön kulör, med en varm färgton som gemensam nämnare. För variation har huskropparna olika gedigna fasadmaterial som mineralisk puts, tegel och skiffer. Samtliga socklar är av natursten och mot Årstaängsvägen är bottenvåningarnas tvåvåningsmotiv klädda i grå skiffer. En bronsliknande kulör i fönsterramar, plåtdetaljer och balkongräcken återkommer som gemensam nämnare i flera av husen.

Visualisering: Sightline

Medverkande projekt:

Sören Eriksson

Sören Sundberg

Maria Collin

Maja Olsson

Anna Renström

Moa Zettervall

Christian Löwnertz

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer