UPPDRAG Samhällsfastigheter
PLATS Tungelsta, Haninge kommun
SKEDE Inflyttat 2022
OMFATTNING Skola, F-9 för cirka 600 elever
MEDVERKANDE Andreas Thöje, Maria Mattsson, Clara Schubert, Tijana Petrovic, Annika Jönsson, Fredrik Jensen , Moa Zettervall
UPPDRAGSGIVARE Turbinen

Lillgårdsskolan

Skolan mitt i byn

Lillgårdsskolan ligger i den nya trädgårdsstaden i Tungelsta. Med sitt strategiska läge mitt i byn är den en naturlig samlingspunkt för stadens invånare. Utformningen knyter an till Tungelstas skala och karaktär. Genom omsorgsfull och småskalig gestaltning har vi skapat en helhetsmiljö som utstrålar vänlighet för både skolbarn och närboende.

Lillgårdsskolan

Lillgårdsskolan är en tydlig signaturbyggnad för hela stadsdelen. Vinkelbyggnaden är placerad längs huvudgatorna. Häckar i gränsen mot gatan skapar tydliga gröna stadsrum, enligt trädgårdsstadens principer. Det brutna taket sänker skalan mot de intilliggande radhusen och ger vackra ateljérum med fin rymd på översta planet. Takkupor, balkonger och entrépartier ger rytm och variation åt fasaden. Glasverandorna mot gårdssidan vetter mot skolgårdens trädgård med generösa uteplatser och balkonger för uteundervisning.

Skolan innehåller hemvister som skapar mindre skolor i skolan. Det ger både ökad trygghet och hemkänsla åt barnen. Varje hemvist innehåller en samling rum i olika storlekar och karaktär, alla med dagsljus och generösa rumshöjder. Den multifunktionella matsalen är ett centralt rum som kan nyttjas även efter skoltid, tack vare kontakten med både trädgården och gatan. Till matsalen hör ett storkök där skolmaten lagas varje dag.

Skolan är i en gul kulör som associerar till herrgårdar. De mindre komplementära byggnaderna i falurött trä är inspirerade av Tungelstas gamla torkhus. Glasverandorna minner om platsens många växthus med rosodlingar.

Lillgårdsskolan är historiskt förankrad och pryder sin plats i den trädgårdsstaden.

Läs om ett av våra andra skolprojekt – Minnebergsskolan i Arvika.

Läs mer på Turbinens hemsida.

Lokalerna hyrs av JENSEN education som är ett långsiktigt familjeföretag med skolor i hela Sverige.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer