UPPDRAG Samhällsfastigheter
PLATS Tungelsta, Haninge kommun
SKEDE Inflyttat
OMFATTNING Skola, F-9 för ca 600 elever
MEDVERKANDE Andreas Svensson (UA), Maria Mattsson (HL), Clara Schubert (MV), Tijana Petrovic (MV), Moa Zettervall (MV), Annika Jönsson, Fredrik Jensen
UPPDRAGSGIVARE Turbinen

Lillgårdsskolan

Skolan mitt i byn

Lillgårdsskolan ligger mitt i den nya framväxande trädgårdsstaden i Tungelsta. Med sitt strategiska läge blir skolan en naturlig samlingspunkt för stadens invånare. Vi vill med en omsorgsfull och småskalig gestaltning anknyta till Tungelstas skala och karaktär och skapa en helhetsmiljö som utstrålar vänlighet för så väl små skolbarn som närboende.

Lillgårdsskolan

En vinkelbyggnad placeras längs stadsdelens huvudgator och annonserar sig på långt håll och blir en signaturbyggnad för stadsdelen. Häckar i gränsen mot gatan skapar tydliga gröna stadsrum enligt trädgårdsstadens principer. Det brutna taket sänker skalan mot de intilliggande radhusen och ger vackra ateljérum med fin rymd på översta planet. Takkupor, balkonger och entrépartier skapar rytm och variation åt fasaden. Glasverandor mot gårdssidan vetter mot skolgårdens trädgård och har generösa uteplatser och balkonger för uteundervisning.

Skolan innehåller hemvister som skapar mindre skolor i skolan och ger trygghet och hemkänsla åt barnen. Varje hemvist innehåller en samling av rum i olika storlekar och karaktär där alla rum har dagsljus och generösa rumshöjder. En multifunktionell matsal med kontakt med trädgården och gatan blir ett centralt rum som kan nyttjas även efter skoltid. Till matsalen hör ett storkök där skolmaten lagas varje dag. Skolan putsas i en kul kulör som associerar till herrgårdar. Mindre komplementsbyggnader i falurött trä är inspirerade av Tungelstas många gamla torkhus och glasverandorna associerar till platsens många växthus med rosodlingar.

Lillgårdsskolan är en historiskt förankrad skola som pryder sin plats i den framtida trädgårdsstaden.

Läs om ett av våra andra skolprojekt som nyligen färdigställdes – Minnebergsskolan i Arvika.

Läs mer på Turbinens hemsida.

Lokalerna hyrs av JENSEN education som är ett långsiktigt familjeföretag med skolor i hela Sverige.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer