UPPDRAG Bostäder
PLATS Ingenting, Solna stad
SKEDE Färdigställt 2015
OMFATTNING 117 lägenheter och en lokal
MEDVERKANDE Hans Bergström, Birgitta Gelhaar, Gustav Cyrén, Johanna Gill, Petter Larsson, Ronnie Forsberg, Anneli Wessman, Johnny Haglöf

Ektorget

Kvarteret Skulptören i Ingenting med inspiration från Vasastaden

Den nya stadsdelen Ingenting ligger i Solna, på gränsen till Stockholms innerstad. Här finns anor sedan Bellmans tid och flera viktiga byggnadsverk, som tidigare Statens bakteriologiska laboratorium, ett byggnadsminne ritat av Gunnar Asplund på 1930-talet. Det är viktigt att vår byggnad samspelar – inte konkurrerar. Här har vi skapat ett bostadskvarter med 117 lägenheter.
Gården är liten och intim med mycket grönska och trämaterial samt olika platser att vistas på.

Bostadskvarteret är väggen till stadsdelens viktigaste rum – gaturummet. Vi har sökt en jämn rytm vid fönstrens- och balkongernas placering. En indragen takvåningar med uteplatser i två väderstreck ger en accentuerad takfot med en frotespis som skapar varition. Trapphusentréerna av ek är uppglasade och tydligt markerade i sockelvåningen vilket skapar hög kvalitet för de boende.

Den norra fasaden vetter mot Ektorget – ett torg med vackra ekar. Den har granitklädd tvåvåningssockel som tar ned byggnadens skala mot torget.
Ekarna på plats präglar även husen med entreer och fönsterpartier i ek.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer