Ett år av återbruk och livscykelanalys

Vi summerar FoU-året 2021

Under 2021 hade vi extra stort fokus på hållbarhet. Pernillas tjänst som hållbarhetsansvarig utökades, vi anordnade flera föreläsningar för alla på kontoret och tog tåget till Skåne och studerade hållbar arkitektur i Sigurd Lewerentz fotspår.

– Det har varit ett intensivt hållbarhetsår. Vi har ökat kunskapen inom återbruk och livscykelanalyser (LCA) och samtidigt utbildat oss inom olika certifieringar. Allt sker så snabbt idag, det gäller att ha full koll på frågorna och utmaningarna, säger Pernilla Ivarsson.

Vi satsar årligen sex procent av vår omsättning på forskning och utveckling. Under 2021 var det övergripande temat hållbarhet. Miljöcertifieringar för städer och byggnader, scenarier för hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt och hur ensamhet kan motverkas har stått på föreläsningsschemat.

– Klövern, Vasakronan och Ensamhetsrevolutionen är några av de som generöst bjudit på sina kunskaper. Under en temadag lärde hela kontoret mer om cirkulärt byggande och livscykelanalyser tillsammans med Sweden Green Building Council (SGBC) och Svenska miljöinstitutet IVL.

I alla hållbarhetssammanhang Pernilla befunnit sig i under året har det poängterats hur viktig samverkan är för ett lyckat hållbarhetsarbete.

– Det är omöjligt att kunna allt, hållbarhetsfrågan är så komplex med allt vi måste ta hänsyn till – återbruk, LCA-beräkningar, tillgänglighet, trygghet, sociala aspekter och mer därtill. Det händer nya saker hela tiden och i dagsläget håller många på att testa sig fram. Man kan inte ha all expertkompetens in house, vi måste samverka med andra. Och det kommer att bli målkonflikter – det är oundvikligt – som måste diskuteras brett.

Kontorets hållbarhetsgrupp med Pernilla i spetsen har därför tagit initiativ till flera möten med våra beställare under året.

– I Sveriges arkitekters handlingsplan slås fast att vi som arkitekter måste behärska att designa utsläppssnålt och cirkulärt för att kunna driva på ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande. Vi måste också kunna erbjuda mer än det som efterfrågas. Och vi vill ta den rollen. Vi har därför träffat beställare och konsulter för att diskutera bland annat livscykelanalyser och deras förväntningar på oss i det arbetet. Ett resultat av detta är påbörjade samarbeten kring LCA-beräkningar i tidiga skeden.

Pernilla har också ägnat mycket av sin tid åt cirkulärt byggande, och ser ett dilemma.

– På föreläsningar och kurser poängterar man hur viktigt det är att börja materialinventera tidigt i projekten för att återbruk ska vara möjligt. Men i ”vår verklighet” är ofta tid och budget begränsade i tidiga skeden. Många hållbarhetsfrågor skulle behöva utredas tidigt. Världarna stämmer inte riktigt med varandra, ännu. För att skapa förändring behöver vardagsprojekten följa pilotprojekten. Både beställare och vi konsulter behöver vara modiga.

FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport talar sitt tydliga språk. Effekterna från klimatförändringarna är allvarligare och kommer snabbare än väntat. Och vi är inte tillräckligt förberedda.

– Det krävs action. Vi tar gärna taktpinnen och visar hur bra det kan bli. Men vi kommer ingenstans med hållbarheten om vi inte arbetar tillsammans. Vi ser fram emot samarbeten med höga ambitioner som leder oss till fler hållbara projekt.

Pernillas bästa hållbarhetstips:
– Avfallstrappan är en bra och enkel guide att ha i huvudet. Håll dig högt upp i trappan, både privat och i ditt arbete!
1. Minimera
2. Återanvända/återbruka
3. Återvinna
4. Utvinna energi
5. Deponera

Avfallstrappan, Naturskyddsföreningen

Här är ett urval av våra hållbara projekt:

Ombyggnad/återbruk med hållbarhetsambitioner
Tjället 8, Stockholm, bostäder, ambition Miljöbyggnad Silver

Högt betyg inom internationell certifiering
Orgelpipan, Stockholm, kontor, BREEAM Bespoke

Dockworks, Stockholm, kontor, BREEAM In-Use Excellent

Hög ambition inom svensk certifiering
Källsprångsvägen, Viskafors, bostäder, ekologiska trähus

Minnebergsskolan, Arvika, skola, ambition Miljöbyggnad Silver

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer