UPPDRAG Bostäder, ombyggnad
PLATS Kungsholmen, Stockholm
SKEDE Pågår
OMFATTNING Om-, till- och nybyggnadsprojekt i känslig kulturmiljö innehållande 229 studentlägenheter, verksamhetslokal, totalt cirka 12 000 kvm BTA. Bygghandling, förfrågningsunderlag, systemhandling, bygglovshandling, programhandling och underlag för detaljplan.
MEDVERKANDE Birgitta Gelhaar, Gustav Cyrén, Rikard Hedin, Morgan Johansson, Fredrik Liljeström, Lally Loft
UPPDRAGSGIVARE Stockholmshem

Tjället 8

Studentlägenheter ovanpå karaktärsfull tegelbyggnad

Kvarteret Tjället 8 i Stadshagen i Stockholm består av 229 studentlägenheter. Projektet omfattar både om- och påbyggnad av ett befintligt hus samt två nya huskroppar. Den ursprungliga byggnaden ritades av arkitekt Anders Tengbom 1967. Den är grönklassad – särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Vi har byggt vidare på tegelhusets vinkelräta, enkla och tydliga form.

Den låga byggnaden längs S:t Göransgatan har både byggts om och fått en påbyggnad med tre våningar. Påbyggnaden har en slät fasad som får den gamla och veckade fasaden att framträda tydligare. Mellan den låga och högre byggnaden finns en midja som markerar tillägget.
Vi har byggt vidare på det som kännetecknar Tengboms hus; tydligt gestaltade enkla volymer, räta vinklar, en stadig rytm, en variation mellan öppet och slutet och få material. Fasaderna är i roströd cortenplåt. I botten av det nya huset finns en stor öppen och luftig entré som ger liv åt gatan.
Fasaden är klädd i vackert roströd cortenplåt. Intill den uppglasade entrén finns ett café som bjuder in allmänheten och ger liv till gaturummet.
De nya huskropparna är smala och varsamt anpassade till skalan på Stadshagens bebyggelse. De har loftgångar som skiftar sida på de olika byggnaderna, det ger en variation mellan slutet och öppet.
I projektet ingår de ljusgrå husen (inte den högre mörka byggnaden). Påbyggnaden ligger med långsidan längs S:t Göransgatan. De två nya byggnaderna binds samman av loftgångar.
Den ursprungliga gården ritades av landskapsarkitekt Gunnar Martinsson. Den är enkel i sin formgivning och är ett spännande möte mellan innergård och omgivande naturmark. Vi har samarbetat med LAND landskapsarkitekter och de bygger vidare på den andan. Utanför den inglasade entrén finns en naturstensbelagd yta som passar väl för en uteservering. På gården används betong, natursten, grus och planteringar med stor variation.

Vi har även ritat på studentbostäder åt Stockholmshem i projektet Bottenstocken i Gröndal.
Gården är omsorgsfullt utformad med mycket grönska.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer