SKEDE Underlag för detaljplan och programhandling
OMFATTNING 166 studentlght + lokal, 7500 kvm BTA
BYGGHERRE Stockholmshem
UPPDRAGSANSVARIG Rikard Frisk Hedin
HANDLÄGGARE Gustav Cyrén
MEDVERKANDE Johan Wallhammar

Tjället 8

Nya studentlägenheter ovanpå existerande karaktärsfull tegelbyggnad

Vid Sankt Göransgatan i Stadshagen planerar Stockholmshem för ca 166 studentbostäder. Planen innehåller om- och påbyggnad av ett befintligt hus men också två nya huskroppar.

Gestaltningen av de nya byggnadsdelarna i Corten-stål utgår från och bygger vidare på den ursprungliga tegelbyggnadens vinkelräta och stränga formspråk signerad Anders Tengbom. Lågdelen längs Sankt Göransgatan byggs på med tre våningar. Påbyggnaden dras tillbaka från gatan så att den befintliga veckade fasaden framträder tydligt. De nya våningarna bidrar till att förstärka gaturummet och anpassa kvarteret till den nya skalan i Stadshagen. Samtidigt förblir skillnaden mellan befintlig låg- och högdel läsbar.
Västerut ställs en ny smal volym ytterligare indragen från gatan. En glasad entréhall öppnar upp och ger liv åt gatan och gemensamhetslokal högre upp i huset annonserar sig i fasaden. Rätvinkligt förskjutet och fritt står på gården en tredje volym. Den befintliga anläggningen styr utformningen av de nya tilläggen.
Planen omfattar de ljusgrå husen; påbyggnaden och de två nya byggnader som sammanbinds med loftgångar. Den mörkgrå byggnaden, som är ett annat projekt, ska enligt plan byggas om från mindre rum till ca 300 stycken ettor.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer