UPPDRAG Bostäder, stadsbyggnad
PLATS Valla, Linköpings kommun
SKEDE Parallellt uppdrag 2008, detaljplan 2009 och byggstart 2010
OMFATTNING Planunderlag för bostäder och upprustning av befintlig Folkets park, cirka 300 lägenheter
MEDVERKANDE Alessandro M. Lucca, Sören Eriksson, Mats Marnell

Folkets Park

Nytt liv i Folkets Park i Linköping

Folkets park i Linköping invigdes 1921. I dag när musiken saktat tystnat bygger HSB en ny stadsdel med drygt 300 lägenheter som baserar sig på vårt planförslag. Parken rustas för att återfå sin forna glans samtidigt som området förtätas med nya bostäder.

Genomtänkt boende för hela livet


Visionen för området är att skapa ett boende för hela livscykeln där alla typer av familjeformer och livsstilar kan rymmas. HSBs ambitioner är höga, både rent arkitektoniskt och miljömässig. Målsättningen är att skapa en byggnad som kan nå Miljöbyggnad silver enligt Sweden Green Building Council.

Huset har en generös zon av balkonger som löper kring fasaden, den bidrar till ett stadsmässigt uttryck. Balkongerna har en teknisk funktion att fungera som solavskärmare och bullerdämpning samtidigt som de bidrar till god kontakt mellan in- och utsida.

För att åstadkomma ett boende för hela livet har vi tagit avstamp i vad vi kallar ”det generella rummet” som rymmer flera olika funktioner. Det vanligen lilla sovrummet är generöst i storlek och genomtänkt placerat i bostaden för att flexibiliteten och användbarheten ska öka.

Den fina gemensamma gården blev precis som det var tänkt: befintliga tallar som vi ville spara, och nya gräsmattor som vävs ihop i ett levande och socialt rum för de boende.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer