SKEDE Färdigställt och inflyttat 2017
OMFATTNING Kontor, nyproduktion. 7 500 kvm
MEDVERKANDE Hans Bergström, Johan Brogren, Johan Brogren, Susanna Uhlin, Branko Vukmirovic, Charlotta Creyghton, Fredrik Liljeström, Stefan Brink, Mats Marquard

Sthlm 03 Fredriksdal

Mörkt tegel och takterrass på Hammarby Allé

För ganska precis 10 år sedan, 2007, började vi med ett utvecklingsarbete i Hammarby Sjöstad ihop med Skanska Fastigheter. Det resulterade i kontorsprojekten Sthlm 03 och Sthlm Seaside samt en bussdepå. Vi arbetade tillsammans genom hela processen, från tidiga skisser till färdiga bygghandlingar.

Sthlm 03 är en del av Sthlm New och ligger längs Hammarby Allé, nära brofästet och entrén till Hammarby sjöstad. Kontorsbyggnadens åtta våningar rymmer cirka 7 500 m2 och är miljöcertifierad enligt LEED Gold eller Platinum. Hyresgäster är bl. a. Lantmäteriet och Erik Olsson fastighetsförmedling. Ny ägare till fastigheten är Aberdeen, som förvärvat den av Skanska.

Sthlmnew.com/Sthlm03
Huset har en medvetet återhållsam och stram gestaltning, med stora partier och bröstningselement i mörkt tegel vilka förstärker fasadens horisontalitet. Som kontrast har entréerna klätts i mässing, där huvudentrén även fått ett mjukt rundat skärmtak i samma material. Bottenvåningen är helt uppglasad mot Hammarby Allé och rymmer kafé och verksamheter. Taket inrymmer en stor terrass med utsikt över Hammarby sjö som nås via en mindre påbyggnad klädd i liggande träpanel, behandlad med tjärvitriol.
Byggnaden är uppförd med prefabstomme i stål och betong. Sandwichelement med rillad och målad ytterskiva utgör fasaden mot norr, medan söderfasaden och gavlarna består av bröstningselement med ingjutet tegel i ytterskivan och tryckta, infärgade fogar.
Baksidans fasad, som vetter mot SL:s nya bussdepå, också ritad av Brunnberg & Forshed, har fått en ljus putskulör, stora fönster och kontrasterande fasadskivor.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer