Brunnberg forshed Högsätra
UPPDRAG Bostäder
PLATS Högsätra, Lidingö Google Maps
SKEDE Parallellt Uppdrag
OMFATTNING 140 bostäder, LSS-boende, ca 18 500 kvm BTA
MEDVERKANDE Reija Toivio, Tijana Petrovic, Johan Wallhammar, Ximena Horjales
UPPDRAGSGIVARE Titania AB

Högsätra

Trivsamma boendemiljöer i klassisk stil

I Högsätra på platsen för gamla Lidingö sjukhus vill kommunen skapa en ny stadsdel. Här har vi gett bostäderna ett klassiskt anslag för att skapa en varm och levande miljö, med inbjudande lokaler, portar och gårdar. Kvarteren får individuella uttryck i form och takutformning, men hänger samman med sina varma kulörer och fina detaljer.

Tävlingen för Högsätra bestod av två uppdrag - bostadsdelen och Hälsans Hus. Läs mer om vårt vinnande bidrag för Hälsans Hus!

På platsen för gamla Lidingö sjukhus i Högsätra ska en ny stadsdel byggas med bostäder, lokaler och vårdbyggnad. I det första parallella uppdraget för Högsätra bjöds vi in att rita bostadsdelarna och det så kallade Hälsans Hus. En av de viktigaste förutsättningarna för projekten var att frångå den modernistiska stadsplaneringen och arkitekturen och rita i klassisk stil.

Vi fick uppdraget att utforma de tre första bostadskvarteren, Kvarter A, C och D. Det tvådelade kvarter A byggs längs Högsätravägen på den gamla parkeringen, kvarter C längs Lerbovägen och kvarter A består av fyra lameller på platsen för den gamla sjukhusbyggnaden.

Vår vision är trivsamma boendemiljöer i klassisk stil. Detta åstadkommer vi genom en tydlig och enhetlig kvartersform med klassiskt uttryck med inbjudande entréer, rationell fönstersättning, mansardtak, frontespiser och gavelmotiv. Det varierande taklandskapet med sina mansardtak och gavelmotiv ger en känsla av småskalighet och klassisk stil. Kvarteren får en levande och aktiv bottenvåning med flertalet lokaler i kvarter A och C, och privata entrétrappor och uteplatser i kvarter D. Kvarteren är färgsatta i klassiska varma Stockholmstoner. Vi använder oss av hållbara och vackra naturmaterial av hög kvalitet, till exempel i dekorativa smidesräcken, omfattningar i natursten, smide i fasadbelysning och fina portnummerskyltar.

Bebyggelsen präglas av grönska med förgårdsmark, förhöjda grönskande uteplatser mot gata och omsorgsfullt gestaltade vackra, generösa entréer med plats för klätterväxter och sittbänkar.

Kvarter A byggs på den nuvarande parkeringen. Kvarteret bildar en levande och grön gata längs Högsätravägen mot norr. Husvolymen i båda kvartersdelar behåller en jämn höjd, vilket skapar ett lugnt och harmoniskt uttryck. Kvarteret innehåller ett allmänt stråk genom gården och parken. Trappan förbinder parken och Högsätravägen i ett strategiskt läge. Trappans dramaturgi förstärks genom att den landar i ett smalt torg vid Högsätravägen . Platsen markeras med fasade hörn med entréer till lokaler vid var sin sida av torget. Det vackert gestaltade torget och kopplingen till lokalerna med möjligheter till uteservering lockar passerande att stanna en extra stund. Detta gör att platsen blir befolkad och trygg.

Kvarter C är en karaktärsfull byggnad längs Lerbovägen. Byggnaden har delats upp i flera huskroppar med ett brutet takmotiv. Varje huskropp är sitt eget trapphus med gavelsida vänd mot Lerbovägen. Detta ger småskalighet och samtidigt ett starkt och intressant inslag mot den trafikerade Lerbovägen. Även den som åker förbi med bil hinner uppleva takens rytm, vilket stärker identiteten hos och hjälper igenkännandet av det nya området.

Kvarter D har en speciell placering mellan Hälsostråket och radhusen. Bostadshusen har fyra våningar med takvåning i två våningar, vilket gör att de upplevs lägre och i skala med radhusområdet bredvid. Lägenheter på bottenvåningen är skyddade från direkt insyn från gatan genom en upphöjd bottenvåning och förgårdsmark med en egen ingång och en trappa från gatan.

Förgårdsmarken har både staket och häck som gör den trivsamma uteplatsen mer privat och användarvänlig. Byggnaderna färgsätts monokroma men skiljer sig sinsemellan.

Förutom att vi utvändigt använder oss av hållbara och vackra naturmaterial av hög kvalitet, så håller även interiören hög nivå. Högre våningshöjd ger ljusa och rymliga bostäder. Många bostäder har även egen öppen spis.

Läs mer om vårt vinnande förslag för Hälsans Hus i Högsätra.

Tyvärr vann vi inte det parallella uppdraget för bostäderna denna gång, men vi grattar Storstaden Bostad och AIX som vann tävlingen.

Läs mer om de vinnande förslagen på Lidingö Stads hemsida.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer