UPPDRAG Bostäder, stadsbyggnad
PLATS Tensta, Stockholm stad
SKEDE Färdigställt 2006
OMFATTNING Strukturplan gestaltningsprinciper för hela kvarteret, projektering av 22 radhus.
MEDVERKANDE Kjell Forshed, Ludmilla Larsson, Jens Fenge (exteriör färgsättning)
UPPDRAGSGIVARE Folkhem

Järingegränd

Folkhems färgrika radhus kompletterar i Tensta

Radhus är en bristvara i miljonprogamsområdena som byggdes i Stockholm på 1960- och 70-talen. Till bomässan Tensta BO 06 ritade vi 22 radhus. De kompletterar lägenhetsbebyggelsen, tanken är att de boende ska kunna stanna kvar inom området då de vill byta ut sin lägenhet mot ett radhus.
Radhusen är ur Folkhems standardsortiment, vi har blandat frisk med fem olika typer.

Inom kvarteret samverkar tre byggherrar; Folkhem, Ikano och JM. Vi har arbetat tillsammans med konstnären Jens Fänge med färgsättning och i markplaneringen med Sture Koinberg.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer