SKEDE Inflyttning augusti 2007
OMFATTNING Om- och tillbyggnad, kontor- och konferenslokaler med 480 arbetsplatser, 12 000 kvm BTA
BYGGAKTÖR Akademiska Hus i Stockholm AB
UPPDRAGSANSVARIG Sören Eriksson, Anita Rydman
HANDLÄGGARE Rikard Hedin
MEDVERKANDE Lars Jonsson, Stefan Brink, Olle Bäckström, Beth Götesson, Anja Rönnmark, Eleanor Wahlberg, Walter Wangler, Anneli Wessman, Monica Stone
PLATS Google Maps

Naturvårdsverket Stockholm

Möte mellan gammal och ny high-tech

Lokalerna på Gärdet som byggdes för Konstfack är från mitten av 1950-talet. De är mycket karaktäristiska, sin tids ”high-tech” med en curtain wall-fasad efter amerikansk förebild, där fasadmaterialet hänger som en gardin framför byggnadens stomme. Vi har kompletterat med enkla och tydliga volymer till en modern arbetsplats åt Naturvårdsverket.
Byggnaderna var kulturminnesmärkta – ”grönklassade”– på grund av den unika fasadstrukturen. Vi gjorde en omtolkning av dåtidens högteknologiska fasad. De nya fasaderna är grafiska glasfasader i strikta moduler med tunna, ljusa aluminiumprofiler och svarta plåtfasader i sandwichkonstruktion.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer