UPPDRAG Kontor/kommersiellt
PLATS Gärdet, Stockholm stad
SKEDE Inflyttat 2006
OMFATTNING Kontors- och konferenslokaler med 630 arbetsplatser samt personalrestaurang, 20 000 kvm BTA
MEDVERKANDE Sören Eriksson, Branko Vukmirovic, Rikard Hedin, Annika Jönsson, Stefan Brink, Anita Rydman, Olle Bäckström, Mårten Danielsson, Ronnie Forsberg, Beth Götesson, Anja Rönnmark, Eleanor Wahlberg, Walter Wangler och Anneli Wessman

SIDA

Varsam och respektfull komplettering av kulturmiljön kring gamla Konstfack

Lokalerna på Gärdet som byggdes för Konstfack är från mitten av 1950-talet. De kulturminnesmärkta fasaderna ritades av arkitekt Gösta Åbergh. Han valde rött tegel, mörkt och genomskinligt fasadglas och profilerad aluminium. Vår bärande idé för om- och tillbyggnaden har varit att komplettera med enkla och tydliga volymer till en modern arbetsplats åt SIDA.
Vi har på ett varsamt sätt byggt vidare på den fina miljön som är mycket precis både i material och utförande. Tillbyggnaden är strikt moduliserad i 1,6 metersmoduler och med en stomme i 6,4 metersmoduler. Vi har markerat avståndet till de befintliga byggnaderna. Glas med tunna aluminiumprofiler, plåtfasader av mörk aluminiumplåt i sandwichkonstruktion ger plana och exakta ytor. Alla möten mellan material är enkla och rena.

Nytt ljus i mörka vrår


När byggnaden planerades lyftes hela projektet en våning för att få plats på tomten.
Vi har på några ställen sänkt våningarna ner till gatuplan för att öppna upp och få bort flera mörka delar. Vi ville behålla och förstärka möjligheten att passera igenom kvarteret och förtydliga att ytorna är offentliga. Det löste vi genom ett större torg.

Vi bevarade ”Vita havet”, en utställningsdel för gamla Konstfack, till konferenser och utställningar. Även de gamla ateljéerna med två våningars rumshöjd är kvar och har kompletterats med en tillbyggnad för att kontorsplatserna ska vara mer rationella.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer