Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB Sunne Tingshus park bostäder
UPPDRAG Bostäder
PLATS Sunne, Sunne kommun
SKEDE Pågår, underlag till detaljplan
OMFATTNING ca 48 lgh
MEDVERKANDE Andreas Thöje, Sören Sundberg
UPPDRAGSGIVARE Oxenborgen Fastigheter AB

Sunne tingshus

Stram elegans och lekfull romantik

Vid anrika Ekebyvägen mitt i Sunne ligger Tingshuset - en funkisbyggnad från 30-talet karaktäriserad av stram elegans – på en grönyta kantad med stora träd. Tingshuset som stått tomt under långa perioder kan nu få nytt liv! Sunne kommun tar nämligen just nu fram en ny detaljplan som tillåter bostäder och verksamheter i huset, som därmed åter kan få liv och rörelse. Den nya detaljplanen tillåter även ny bebyggelse i anslutning till Tingshuset.

Vårt uppdrag var att föreslå en gestaltning på de nya husen. Vi har inspirerats av byggnadstraditionen i Sunne, där så många hus är av trä och med stora vackra verandor – ofta vita – vända mot gatorna. De nya husen placeras längs gatorna och bildar ett inre parkrum med plats för aktiviteter, odling och lek för både boende och besökare. De vackra gamla träden bevaras, liksom de uppvuxna häckarna som kantar parken. En brett glapp mellan husen bibehåller den vackra vyn från Ekebyvägen med Tingshuset entré i blickfånget.

 

Husen föreslås byggas helt i trä, både stomme och fasader som är skonsam mot miljön. Husvolymerna är strama i sin form och får enhetlig färgsättning i gult och vitt och anknyter tydligt till Tingshuset, för att skapa en sammanhållen och harmonisk helhet. De långa, vita verandorna löper längs både gatusidan och parksidan och ger rum åt den egna privata uteplatsen. Gavlarnas dekorativa träspån ger ett vackert och lekfullt spel mellan ljus och skugga.

 

Våra hus kombinerar en stram elegans som finns i Tingshuset och den lekfulla romantiken i de gamla villorna i omgivningen.

 

Läs mer om planprocessen på Sunne Kommuns hemsida.

Läs också om vårt andra projekt i Sunne – Nilssontomen.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer