Foto: Anders Bobert
UPPDRAG Samhällsfastigheter
PLATS Viskafors, Borås kommun
SKEDE Inflyttat 2022
OMFATTNING Trygghetsboende med 30 lägenheter
MEDVERKANDE Andreas Thöje, Jonas Lindbergh, Lars Jonsson, Ola Nylander, Chatarina Malmquist, Felix Butler, Fredrik Jensen, Helena Stenström, Maria Mattsson & Moa Zettervall

Friskafors trygghetsboende

Trygghetsboende i anrik kulturmiljö, boende för äldre med fokus på gemenskap

Längs ån Viskan strax söder om Borås ligger lilla Viskafors, ett litet samhälle som tänker stort. Här har vi på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Viskaforshem ritat ett trygghetsboende med 30 lägenheter för äldre och med många möjligheter till social gemenskap. Uppdraget har omfattat hela processen från första idéskisserna till färdiga bygghandlingar, hela tiden i aktiv dialog med vår uppdragsgivare. Målet med projektet är att främja hälsa och motverka ensamhet hos äldre och att erbjuda en så attraktiv boendemiljö att de många äldre som idag bor i stora villor väljer att flytta till detta trygghetsboendet. På så sätt främjas flyttkedjor och unga familjer söker sig till orten.

I projektet finns en vacker vinterträdgård som ett centralt entrérum, där alla grannar passerar och dagligen möts. Här finns en stor öppen spis, sittmöbler och gröna växter. I anslutning till vinterträdgården finns mindre rum för möten, bokcirklar och fester. En lokal för kommunens dagverksamhet för äldre ligger vägg i vägg och har stort kök, matsal, ateljé, scen och arbetsplats för personalen. Gemensamma aktiviteter kan enkelt samordnas. För vänner och familj på besök finns en särskild gästlägenhet att erbjuda.

Utemiljön är planerad i samarbete med miljöpsykolog med särskild kunskap om hur äldre påverkas , stimuleras och i förlängningen håller sig friska längre med närhet till grönska. All parkering är placerad i ett garage under huset vilket gjort den närmaste utemiljön bilfri och ett trädgårdstorg har skapats som erbjuder mötesplatser mellan de boende i huset och på orten. Trädgårdstorget samlar flera funktioner, så som sittplatser, vårdträd, boulebana, planteringar och odlingslådor. En promenadslinga löper runt huset med fem olika målpunkter och från husets översta våning löper en spång rakt ut till en skogsklädd kulle som gör det möjligt för rullstolsburna att enkelt kunna ta sig rakt ut i naturen. En meningsfull och stimulerande närmiljö ger ökad livskvalitet för varje enskild individ och förbättrad hälsa är i förlängningen en vinst för hela samhället.

Materialen är hållbara och vackra för lång tid framåt. Byggnaderna är i huvudsak av tegel och trä och gestaltningen knyter an till bygdens stolta textilindustriella historia. Det sågtandade taket och skorstenarna ger huset en karaktärsfull siluett som relaterar till platsens själ.

Projektet publicerades i RUM nr 183, läs mer här!

Se vårt andra projekt i Viskafors.

Läs mer på Viskaforshems hemsida.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer