Foto: Anders Bobert
PLATS Viskafors
SKEDE Idéskiss till Bygghandling
OMFATTNING Inflyttat 2022
MEDVERKANDE Andreas Svensson, Maria Mattsson, Chatarina Malmquist, Moa Zettervall, Lars Jonsson, Ola Nylander, Felix Butler, Fredrik Jensen

Viskafors trygghetsboende

Helhetstänk kring gemenskap, livskvalitet och mening.

I Viskafors finns goda förutsättningar för ett gott liv. Här finns den lilla ortens fördelar med naturen på nära håll samtidigt som goda kommunikationer finns och ett stort utbud av arbete, handel, nöjen och service i närliggande Borås. En lugn tillvaro men ändå nära till liv och rörelse. Den fina orten växer och med det även behovet av fler bostäder för äldre. Vi har ritat ett idéförslag till nya Viskafors trygghetsboende vid Viskafors torg - ett socialt och trevligt boende med fokus på det friska.

Vid den gemensamma torgytan möts alla åldrar. Här finns boule, café och annan service och trettio små bostäder för äldre. En inglasad vinterträdgård exponerar skogsbrynet och vid odlingen böjer sig ett äldre par ner mot växterna. Materialen är hållbara och vackra för lång tid framåt. Byggnaderna är i huvudsak av tegel och trä, som finns i Viskafors omkringliggande bebyggelse men som också återfinns på de gamla industribyggnaderna längs med Viskan.

Vinterträdgården och loftgången intill, är de mest offentliga ytorna. Här kan grannarna mötas och det finns plats för en liten odling eller en sittplats.

Forskning visar att ensamhet kan beskrivas ”som en negativ känsla som hör samman med människors brist på sociala relationer, med tanke på deras antal och kontinuitet”. Konsekvenserna av ensamhet hos äldre är förutom en torftigare livskvalitet även en ökad risk för ohälsa. Boendemiljön är en viktig faktor för ett hållbart åldrande och Viskaforshem tänker helhet, med en vision om friska och välmående medborgare på ålderns höst. Därför har förslaget fokus livskvalitet, trivsel och gemenskap. Ett friskare liv i ett sunt boende som vi kallar Friskafors.

Se även vårt andra projekt i Viskafors.

Läs mer på Viskaforshems hemsida.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer