SKEDE Inflyttat hösten 2008
OMFATTNING 6200 m2 BRA
MEDVERKANDE Sören Eriksson, Monica Ståhlbrand, Marie Gripenlöf, Rikard Hedin, Stefan Brink, Olle Bäckström, Anneli Wessman, Beth Göthesson, Eleanor Wahlberg, Mårten Danielsson, Monica Stone

Teaterhögskolan Stockholm

Nya lokaler för blivande scenarbetare vid f.d. Konstfacksskolan vid Gärdet

Kvarteret Tre Vapen 2 längst ut på Valhallavägen vid Gärdet bebyggdes för Konstfackskolan och invigdes 1959. Vårt uppdrag var att upprätta program-, system och bygghandling samt förfrågningsunderlag för ombyggnad av den före detta Konstfacksskolan till en ny teaterhögskola.

Projektet innehöll tre scener av olika storlek, undervisningslokaler, administrativa lokaler samt restaurang. De två största teaterlokalerna placerades i en tillbyggnad som ligger inspänd mellan de befintliga husen.
Den befintliga strukturen omvandlades för att inrymma scenframställningsrum och utbildningssalar, som är kärnan i den sceniska utbildningen. Förutom dessa lokaler finns här också entré, reception, verkstäder, kontor, loger, rekvisita, syateljé, ljudstudio, restaurang, studentarbetsplatser mm.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer