Tollare Kajhus från vattnet
UPPDRAG Bostäder
PLATS Tollare, Nacka kommun
SKEDE Program- och systemhandling 2015
OMFATTNING Ca 200 bostäder
MEDVERKANDE Reija Toivio, Angela Covacu Bohm, Mats Marnell, Emmie Carlsson, Hannes Frykholm, Chatarina Malmqvist

Tollare

Tät och varierad stadsdel vid vattnet

Tollare är en ny stadsdel med småskalig kvartersbebyggelse för bostäder, service och verksamheter. Stadsdelen länkar samman omgivande bebyggelse, samtidigt som den bevarar landskapsrummen i dalgången och siluetten mot Lännerstasunden. Bebyggelsen utformas huvudsakligen låg och småskalig med en något tätare och högre del kring torgbildningarna i de centrala delarna och i sluttningen ner mot vattnet. Till karaktären är den tät och varierad. Stadsdelen Tollare lyfter fram de kvaliteter som finns i form av värdefull natur, närhet till vatten, utblickar, mötesplatser, gångstråk mm

Kontoret arbetade med Tollare Marina och Tollare Terrass fram till systemhandling och bygglov (Tollare Marina) och programhandling (Tollare Terrass).

Material och utrustning har valts utifrån platsens specifika förutsättningar och med inspiration från den tidigare bruksverksamheten för att skapa en länk till Tollares historia.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer