SKEDE Under uppförande 2015
OMFATTNING 117 lägenheter och en lokal
BYGGAKTÖR HSB, Skanska
UPPDRAGSANSVARIG Hans Bergström
HANDLÄGGARE Birgitta Gelhaar
MEDVERKANDE Erik Sandberg, Gustav Cyrén, Harri Lindqvist, Johanna Gill, Petter Larsson, Ronnie Forsberg, Anneli Wessman, Johnny Haglöf

Ektorget Solna

Kvarteret Skulptören i Ingenting med inspiration från Vasastaden

Den nya stadsdelen Ingenting ligger i Solna, på gränsen till Stockholms innerstad. Här finns anor sedan Bellmans tid och flera viktiga byggnadsverk, som tidigare Statens bakteriologiska laboratorium, ett byggnadsminne ritat av Gunnar Asplund på 1930-talet. Det är viktigt att vår byggnad samspelar – inte konkurrerar.
Vårt bostadskvarter har 117 lägenheter. Det är väggen i stadsdelens viktigaste rum – gaturummet. Vi har som vi kallar det jobbat med ”husets grammatik”, det vill säga jämna rader av fönster med varierade sockel- och takvåningar. I husen finns franska balkonger, balkonger i söder- och västerläge mot gården, takvåningar med uteplatser i två väderstreck och omsorgsfullt utformade trapphusentréer med stora fönsterpartier. Det är vårt sätt att skapa hög kvalitet för de boende.

Ekarna på plats präglar även husen


Den norra fasaden vetter mot Ektorget – ett torg med vackra ekar. Den har granitklädd tvåvåningssockel, indragna plåtklädda takvåningar och är putsad i en i ljus gråskala. Bottenvåningen har inbjudande entréer och lokaler med generösa fönsterpartier av just ek. Den östra fasaden har en varmare färg och en lägre, mer nedtonad sockelvåning.

I rummen mellan huskropparna i kvarteret är det grönt och inbjudande. De skapar kontakt mellan gården och gatornas alléträd och är ett mycket viktigt inslag i gaturummet.
Juni 2017

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer