Visualisering över det nya torget
UPPDRAG Stadsutveckling, bostäder, verksamhetslokaler och parkeringshus
PLATS Burlöv, Skåne Google Maps
SKEDE Underlag för detaljplan 2019
OMFATTNING Bostäder i 3 kvarter, ca 360 lägenheter, varav 140 studentbostäder, verksamhetslokaler, parkeringshus samt ett torg
MEDVERKANDE Staffan Corp, Reija Toivio, Ida Andersson, Ximena Horjales, Anna Renström, Moa Zettervall, Antonia Heidenborg, Camilla Morfeldt

Burlöv Center

Stadsutveckling mellan Malmö och Lund

Idag består Burlöv Center av ett stort köpcenter, omgärdat av markparkeringar placerat i direkt anslutning till Burlöv station. Med sitt strategiska läge, mellan Malmö och Lund, och närhet till tågförbindelser finns här goda förutsättningar för att utveckla området till en attraktiv stadsmiljö, blandat med bostäder och verksamheter - en miljö som lever i alla dygnets tider.

Markparkeringarna ersätts med ett nytt parkeringshus i fyra plan. Parkeringshuset är gömt bakom enkelsidiga studentbostäder med kommersiella lokaler i bottenvåningen för att lyfta fram människor och livet. I de nya kvarteren samlas levande bottenvåningar, bostadsentréer och entrén till köpcentret kring ett nytt torg, en samlingspunkt för aktiviteter, handel och uteserveringar. Kvarteren bryts ner i skala och varieras i material, kulör och våningshöjder.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer