SKEDE System-, program- och bygglovshandling
OMFATTNING 85 lägenheter + lokal
BYGGAKTÖR Riksbyggen, Strabag
UPPDRAGSANSVARIG Birgitta Gelhaar, Hans Bergström
HANDLÄGGARE Birgitta Gelhaar, Maria Collin
MEDVERKANDE Alessandro M. Lucca, Charlotta Creyghton, Christian Löwnertz, Gustav Cyrén, Sofie Castler

Blicken Haningeterrassen

Brf. Blicken är den första etappen i Haninges nya urbana bostadsområde

Höghuset i norr ska vara en solitär som utförs i kulör- och materialmässigt avvikande gestaltning. Detta blir en märkesbyggnad för området och byggnaden ges en unik gestaltning som signalerar områdets kvalitéer och hållbara profil.
Brf. Blicken är första etappen utav 8 och består av en byggnad som delar sig i två volymer, en hög del på 18 våningar och en lägre del på 9 våningar. Byggnaden innehåller 85 lägenheter, som har effektivt utnyttjade kvadratmetrar och flexibla planlösningar. Störst andel är det med 2 rok.

Fasaderna består av betongelement där den höga delen får en infärgad betongkulör som liknar sandsten. Den lägre delen har en tegelfasad i en rödbrun kulör. Önskemålet är att skapa en varm och naturlig färgsättning samt en gedigen och stabil känsla.

Den lägre byggnaden har en takterrass med gemensamhetslokal och pergola med planteringar som fördröjning av dagvatten.
Från takterrassen har man fantastisk utsikt mot Rudansjön i väster men även mot söder och öster.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer