PLATS Bromma, Stockholms stad
SKEDE Underlag för detaljplan
OMFATTNING 214 lägenheter varav 159 studentlägenheter, cirka 11 300 kvm BTA
MEDVERKANDE Rikard Hedin, Andreas Thöje, Jennie Stefansson, Johan Wallhammar

Tegelbergsvägen

I gränslandet mellan industri- och villabebyggelse

Kvarteret ligger i gränslandet mellan industrifastigheter i öster och villabebyggelse i väster. Förändringen i skala tas upp inom kvarteret.
Vinkelhuset, med studentlägenheter, har en sju-åttavåningsskala mot industrierna och punkthusen har en lägre fyravåningsskala mot villabebyggelsen.
Punkthusen får fasader av tegel i två kulörer. Fönstersättningen är regelbunden och karmarna har kulör lik teglet. Entrépartierna av trä får en omfattning av tegel.
Balkongerna har pinnräcken och orienteras åt söder. De bildar tillsammans med ett utskjutande fasadparti ett stort burspråk på fasaden. Burspråket kläs med plåt i kulör som avviker från tegelfasaden.
En uppbyggd takfot av tegel avslutar fasaden uppåt. Taken är valmade med brant lutning och ytskikt av plåt.
Vinkelhuset består av två volymer med olika höjd som möts i ett indraget hörn där trapphuset är placerat. Vinkelbyggnaderna putsas vita.
Loftgångarna kläs utvändingt med en vit, perforerad plåt i vackert mönster som ger möjlighet för klängväxter att växa på fasaden. Stora bågar med ett tvåvåningsmotiv bildar rytm i fasaden och ger huset en egen identitet, lätt att känna igen på håll.
På de två nedersta våningarna har bostäderna uteplatser mot väster och växtzoner delar av uteplatserna från varandra.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer