Det sitter i detaljerna

Stefan är ingenjören med känsla för detaljer

Stefan Brink är en av våra mest erfarna ingenjörer. Han har varit handläggare för några av kontorets största och mest komplexa projekt. Men, det är detaljerna han vurmar mest för. Han har förmågan att få det tekniskt komplicerade att se enkelt och elegant ut.

Vi är tio ingenjörer på kontoret som med van hand hanterar alla skeden från skisser, inrednings- och byggdetaljer till system- och bygghandlingar och projektering. Stefan som varit hos oss i snart 20 år är en av våra mest erfarna. Han har arbetat med stora projekt som området Signalfabriken i Sundbyberg och bostadskvarteren Svea Fanfar i Stockholm. Han har lika stort fokus på att projekten ska bli byggbara som på design.

–Vi byggnadsingenjörer har olika inriktning och föredrar kanske att jobba i olika projektfaser. Det som driver mig är att lösa saker både tekniskt och estetiskt. Jag är oftast med i hela kedjan, från program till genomförande, jobbar mest i system- och bygghandlingsskeden. Jag har ett starkt intresse för funktion, design och utformning – man kan säga att jag är ingenjör med ett estetiskt arkitektperspektiv. Det jag verkligen gillar med mitt jobb är att få det komplicerade att se enkelt och fint ut.

Eleganta detaljer gör helheten
Tretton ekologiska trävillor i Viskafors är ett av de senare projekten Stefan är stolt över. Och som i alla projekt är känslorna med.

–Jag blir engagerad, också känslomässigt, i alla projekt, på gott och ont. Man måste satsa någonting av sig själv och jag kan offra mig mycket för slutresultatet. Viskafors-villorna ligger mig varmt om hjärtat. Det är ett gott exempel på när du jobbar på djupet med de små detaljerna för att få till en helhet och ett bra slutresultat. Vi valde trä och dimensioner som ska hålla över tid för att få altanerna lätta och eleganta. Helheten är helt beroende av att detaljerna är väl utförda.

Nya kunskaper för framtidens ingenjör
Byggprojekt blir alltmer komplexa och tidspressade och kraven på vad en byggnadsingenjör ska kunna har ökat rejält med tiden. Nu behövs kunskap om cirkulärt byggande, återbruk, beräkningsmodeller och både gamla och nya byggmetoder. En ingenjör måste också behärska handläggarrollen.

–Idag när i princip alla våra projekt höga hållbarhetsambitioner måste vi vara öppna och lära oss saker hela tiden. Nu gäller det att skapa hållbara lösningar. Allt fler projekt miljöcertifieras, det kommer nya byggmetoder där man i allt högre grad ersätter betong med trä. Och i takt med att återbruk och cirkulärt byggande blir vanligare är det viktigt för oss att lära om gamla material och tekniker, som till exempel hur man murade tegel för 50, 60 år sen. Och ökad komplexitet i projekten innebär att ingenjören måste behärska handläggarrollen och kunna leda team med både arkitekter och ingenjörer och samarbeta med beställaren. Allt är teamwork.

Länge på kontoret
Stefan säger att han verkligen gillar sitt jobb, och verkar också trivas på kontoret.
–Det finns en fin känsla här, man ger förtroende till medarbetarna och bryr sig om. Jag har många gånger fått fina, spännande och roliga projekt. Jag har inget jag är missnöjd med. Så länge det är så hänger jag kvar.

Läs mer om Stefans projekt:
Källsprångsvägen i Viskafors
Pelaren
Naturvårdsverket
Signalfabriken
Svea fanfar
Fredriksdal Seaside


Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer