SKEDE Färdigställt 2017
OMFATTNING 47860 kvm BTA, nyproduktion av bussdepå för ca 135 bussar samt kontor för SL
MEDVERKANDE Branko Vukmirovic, Hans Bergström, Branko Vukmirovic, Annika Jönsson, Fredrik Liljeström
UPPDRAGSGIVARE Skanska Sverige AB, Region hus, Stockholm syd

Fredriksdals bussdepå

Diskret och miljövänlig

I Fredriksdal ligger en bussdepå som är i princip helt dold. Med sin diskreta infart från Hammarby Allé kan man inte tro att här får 135 innerstadsbussar både nattvila och omsorg. Hela projektet var utmanande och tekniskt komplicerat eftersom bussdepån byggs mitt i stan, i flera plan varav delvis under grundvattennivå och med kommersiella lokaler ovanpå och bostäder alldeles intill.

Keolis flyttade in i sin moderna och miljövänliga anläggning precis innan sommaren 2017 och vi kan se tillbaka på ett intressant och komplicerat projekt som startade för nästan 15 år sedan och som skett i gott samarbete med Skanska, SL och Stockholms stad. Nu är det klart och bussdepån har fått Skanskakoncernens egen utmärkelse ”Project of the Year 2016".
Fredriksdal är en del av Hammarby Sjöstads stadsutvecklingsområde och har en viktig funktion för att binda samman den nya stadsdelen med Södermalm och Gullmarsplan. Vi fick uppdraget att arbeta fram ett stadsbyggnadsförslag som även innefattade bostäder och kontor och redan i de inledande diskussionerna ingick att integrera en bussdepå utan att den tar plats på bekostad av de stadsmässiga kvaliteterna. Samarbetet skedde tillsammans med Stockholms stad, Skanska och SL och löpte genom hela processen, från tidiga skisser till detaljplan och slutligen färdiga bygghandlingar och hyresgästanpassning. Resultatet blev två kontorsbyggnader samt en depå för bussar.

Åt väster, delvis ovanpå de två garageplanen, ligger en kontors- och servicebyggnad med trafikledning, administration och personalytor, intill de nybyggda bostäderna. Åt öster ligger grannen Hammarbyverket. Infarten är vid Hammarby Allé, precis intill den nya kontorsbyggnaden Sthlm 03 och söderut, på vattensidan, ligger Sthlm Seaside. De båda kontorsbyggnaderna har delvis sin grundläggning på bussdepåns stomme och ramar tillsammans in hela projektet.
Förutsättningarna var att bussdepån skulle integreras i stadsmiljön och synas så lite som möjligt. Anläggningen utformades därför i flera plan under mark och en stor utmaning var att delar av depån behövde byggas under grundvattennivån. Fördelarna var att markåtgången minimerades samtidigt som anläggningen kunde ges en mycket bra logistik. Det centrala läget innebär även både en tids- och en miljövinst. De 600 chaufförerna har lätt att ta sig till jobbet och det är även kortare väg för bussarna att nå sina mål.

På bilden syns innergården med portar in till verkstäderna.
Skanskakoncernens egen utmärkelse ”Project of the year 2016" gick till bussdepån i Fredriksdal. Filmens upphovsman: Skanska
Här har också betongen använts för att göra den grå vardagen lite vackrare. I ramarna planeras ytterligare utsmyckning i form av kakel och färg. Enkelt och fint.
Här finns tvätthallar, verkstäder, tankstation och uppställningsgarage för ca 135 bussar.
Skärmtaket binder samman bussdepån, lastgatan och Alléhuset mot Hammarby Allé.
Infarten till bussdepån syns strax under skorstenen.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer