Brunnberg-&-Forshed-Arkitektkontor-AB - Hantverkshuset
UPPDRAG Nybyggnation bostäder, lokaler och parkeringsgarage
PLATS Orminge Centrum
SKEDE Underlag för detaljplan
OMFATTNING ca 250 bostäder, ca 27 600 kvm BTA
MEDVERKANDE Rikard Hedin, Johan Wallhammar, Jonas Frick
UPPDRAGSGIVARE Magnolia Bostad

Hantverkshuset

Stadsmässigt kvarter med karaktärsfulla tak i Orminge

Hantverkshuset i Orminge centrum antar en ny gestalt. Nacka kommun vill utveckla Orminge centrum till att bli mer levande, tillgängligt och tryggare, men ändå bygga på och utveckla Orminges karaktär. På uppdrag av Magnolia Bostad har vi tagit fram ett förslag till kvarteret Hantverkshuset mitt i centrum.

Vårt förslag har en tydligt sluten kvartersstruktur med en generös gård. Kvarteret bryts upp genom varierande höjd och kulörsättning och hålls samman genom materialval och utformning. Mot Ormingeplan tillåts skalan vara högre, och trappas ned i skala mot korsningen Mensättravägen - Edövägen. Starkt karaktäristiska tak samt gavelmotiv skapar en tydlig siluett och kontrasterar Hantverkshuset mot omgivande bebyggelse.

Vertikalitet, rytmisk fönstersättning och gavelmotiv förstärker uppdelningen i projektet Hantverkshuset i Orminge centrum. Förhöjd bottenvåning tillåter rymliga lokaler och entréer, låter byggnaden landa och ger fina proportioner åt fasaderna. Takutförandet tillåter att de övre planen kan utnyttjas till bostäder samtidigt som skalan hålls ned. Detta ger dessutom plats för fläktrum som inordnas i volymen.

I Orminge finns karakteristiska tak i de så kallade tågvagnarna. Här skapar vi ett taklandskap som får en annan form och använder den för att bryta ned skalan på det kvarterstora volymen med hjälp av gavelmotiv och olika hushöjder.Starkt karaktäristiska tak samt gavelmotiv skapar en tydlig siluett och kontrasterar Hantverkshuset mot omgivande bebyggelse.

 

 

Projektet omfattar även flertalet lokaler, bland annat en större lokal för bibliotek. En förhöjd bottenvåning ger lokalerna rymd och bibliotekslokalen får dubbel takhöjd i två våningar.

Mot Ormingeplan möter man en ljust sandfärgad tegelfasad, med karaktäristiska gavelmotiv. Ormingepalettens röda accentkulör används på husets fönster. Volymerna på hörnen kläs helt i en djupt ockragul putsfasad med en sockel i natursten. En lägre del bryter av med en tät träfasad. Resterande hus kläs även de i puts, i tre kulörer enligt ormingepalettens kulörprogram och med fönster i monokrom färgsättning med fasad. Bottenvåningen i fint indelad natursten låter byggnaden landa mjukt.

Läs mer om detaljplanearbetet med Hantverkshuset i Orminge centrum på Nacka kommuns hemsida.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer