Brunnberg Forshed Konstgjutarvägen
UPPDRAG Bostäder och handel
PLATS Stockholm, Enskede, Bolindervägen/Konstgjutarvägen Google Maps
SKEDE Underlag till detaljplan
OMFATTNING 200 bostadsrätter samt större handelsytor
MEDVERKANDE Ludmilla Larsson, Moa Zettervall, Johan Wallhammar, Jonas Frick, Rikard Hedin

Konstgjutarvägen

Granne med slakthusområdet

Konstgjutarvägen är en del av Stockholms stad stora planprojekt Årstastråket. Projektet innefattar två nya bostadskvarter vid Bolidenvägen med en ny entré mot Bolidenplan och ett pärlband av platser utformade som torg eller parker. Den nya bebyggelsen möter varsamt berget och naturmarken med öppna gårdar. Kvarteren placeras i tomtgräns mot gatan och i entrévåningen finns plats för lokaler och bostadsentréer. Gårdarna följer bergets höjder och rörelser och sluttningen fortsätter in i gården. Grönskan övergår gradvis från bergets tallar till lövträd och odlad trädgård mot fasaderna. På gårdarna finns plats för både enskilda lägenheters uteplatser, rekreation och lek.

Läs mer om projektet på Stockholms Stads hemsida.

Läs också om vårt andra projekt längs Årstastråket, kv Allgunnen 4.De två kvarteren har en har en gemensam materialpalett av tegel, puts och tak av plåt eller beklädda med sedum.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer