MEDVERKANDE Andreas Thöje

Pedagogiskt program för skolhuset

Pedagogiskt program för skolhuset i Arvika Nya Högstadieskolan

Hur bör en skola planeras och designas? Hur ska pedagogiken driva designen framåt? Och hur görs bra underlag för beställaren? I boken "Pedagogiskt program för skolhuset - Arvika Nya Högstadieskola" presenteras just svaren på dessa frågor. Redan i det tidiga skedet med vårt arbete med Nya Högstadieskolan i Arvika tog vi in Paradis Produktion som konsulter för att säkerställa att projektet grundades på forskning evidens och tidigare erfarenheter.

Boken finns att ladda ner eller köpa via Paradis Produktions hemsida.

Bokens författare Frida Bismar Pålsson, beskriver hur en skola bör byggas upp holistiskt utifrån fyra delar: den pedagogiska idén, sociala mål, organisation av elever, personal, tid och rum, samt den fysiska miljön. Alla delar samverkar i syfte att skapa en tillgänglig, innovativ och effektiv lärmiljö.

Med nedslag i utformningen av den nya högstadieskolan i Arvika, blir de många forskningsrönen relevanta och lätta att ta till sig. 185 källor från nationella och internationella publikationer ger den intresserade möjlighet att fördjupa sin förståelse för hur ett skolhus byggs upp – från sociologi till kognitionsvetenskap, från pedagogikens historia till den allra senaste neuroestetiken.

Skolan öppnar för 900 elever i årskurs 7 – 9 inklusive grundsärskola höstterminen 2021. Den röda tråden handlar om hur man kan skapa en universell design i utformningen som gör lärandet tillgängligt för alla elever, oavsett funktionsvariation. I boken finns många konkreta exempel på möblering och planlösning liksom organisation av undervisning, elever och personal som skapar tillgänglighet inifrån och ut.

Tankarna som presenteras i boken kan bäst sammanfattas med bokens avslutande ord:

”Att bygga en skola är inte bara att bygga ett skolhus. Det handlar om att bygga en kultur av nyfikenhet, gemenskap, strävan, trygghet och mod. I en sådan kultur kan bildning odlas och lärande bli en livsstil. Denna skrift har beskrivit hur skolans fysiska ramar kan bidra till att skapa en sådan kultur. Skolans rum, som elever vistas i under sina mest formande år, formar mer än vi kanske tidigare anat. Genom att bygga på den forskning och evidens som finns om hur miljöer påverkar oss – vårt mående, beteende, arbetsförmåga och samspel – blir dessa aningar till praktisk kunskap. Därmed kan lärare, personal och elever gemensamt ta stöd av skolans fysiska miljö för att skapa en skolkultur där var och en, och alla tillsammans, får växa.”

 

Boken kan laddas ner eller beställas via Paradis Produktions hemsida.

Läs mer om Nya Högstadieskolan i Arvika och om när vi hade en möbleringsworkshop med rektor och lärare på skolan.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer