Kvarnskogen - Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB - foto Åke Eson Lindman axialitet rumslighet kvalitet

Kan vi objektivt mäta bostäders kvalitet?

Nya forskningsprojekt på CBA leds av Ola Nylander.

Kan vi objektivt mäta vad som gör ett hem till en god bostad? I en tid där mätbarhet allt som oftast dominerar har vi ännu inte utvecklat ett verktyg som objektivt kan mäta kvaliteten på bostäder. Därför ska ett nytt forskningsprojekt på Chalmers ta fram just sådana nya verktyg. Arbetet leds av professor Ola Nylander som sedan flera år är knuten till Brunnberg & Forshed och vårt FOU-arbete.

I Sverige finns en lång tradition av arkitektur- och bostadsforskning. De bostadssociala utredningarna och Hemmens Forskningsinstitut bidrog från och med 1940- och 50-talet till en större förståelse för hur hemmet används och hur boendet och hushållsarbetet kunde effektiviseras.

På Brunnberg & Forshed arbetar vi i samma anda men uppgraderat till vår egen tid, och framtiden. Under årens lopp har vi genomfört en rad bostadsundersökningar – senast inom vårt projekt Främlingsvägen i Stockholm som resulterat i boken Förtätning på Främlingsvägen (Nylander Ola, Granath Kaj, Chalmers university press, 2019).

Men än så länge handlar de flesta bostadsundersökningar  – både våra egna och andras – om de boendes subjektiva upplevelser av arkitekturen, parallellt med de olika perspektiv som arkitekter, fastighetsutvecklare och andra yrkesgrupper har. Ett objektivt sätt att mäta och analysera bostäders kvalitet har helt enkelt saknats, men det ska det snart bli ändring på.

Gemensamt verktyg för analys av bostäder

Under hösten 2019 startar flera forskningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola (CTH)  och Centrum för Boendets Arkitektur (CBA) med syftet är att ta fram objektiva och gemensamma mätverktyg för det som boende, fastighetsägare och arkitekter anser är avgörande kvaliteter i bostäder. Arbetet leds av professor Ola Nylander, som stöttar Brunnberg & Forsheds interna utbildningsarbete.

Forskningsprojektet ska ta fram en lista på kvalitetskriterier som ska ligga till grund för en manual med definierade begrepp och kvalitetsnivåer för analys av bostäder. Manualen kan sedan användas som ett verktyg för byggherrens representanter i kommunikationen med arkitekter och andra inblandade konsulter i planerings- och projekteringsprocessen.

Listan på kriterier är just nu (hösten 2019)  under utveckling genom CBA där bostaden analyseras ur följande perspektiv:

– Bostadens funktionalitet
– Bostadens rymlighet
– Bostadens ljusförhållande
– Bostadens flexiblitet
– Bostadens atmosfär
– Bostadens rumsorganisation
– Bostadens kommunikation och organisation
– Bostadsgården
– Bostadskvarteret

Brunnberg & Forshed är med och utvärderar verktyget från ett tidigt skede. Vår interna arbetsgrupp med bostadsfokus har under hösten 2019 genomfört ett flertal seminarium där vi analyserar flera av våra egna projekt, med hjälp av forskningsprojektets kriterielista.

Förhoppningen inför framtiden är att detta verktyg kan vara med från tidiga skeden i utveckling av nya bostadsprojekt. Beställaren kan från ett tidigt skede få en uppfattning om vad som är en god bostad och kan sålunda också göra en tydlig beställning. Med verktygets hjälp kan det säkerställas att projektets bostäder håller en god kvalitet ur brukarperspektiv. Verktyget kan också användas för att analysera det färdigställda projektet och ge erfarenhetsåterkoppling till beställare och arkitekt inför framtiden.

 

Målet för forskningsprojektet är att lansera verktyget år 2022.

För mer information se CBAs hemsida

Läs mer om när Brunnberg & Forsheds interna arbetsgrupp testade det nya verktyget här.

Läs mer om vår seminarieserie gällande bostadsundersökningen på Främlingsvägen.

Läs med om vår bostadsundersökning på Främlingsvägen.

Läs mer om Brunnberg & Forsheds interna FOU-arbete här.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer