Brunnberg Forshed Algoritmen
SKEDE Program-, systemhandling, bygglov och förfrågningsunderlag
OMFATTNING ca 178 lgh, gruppboende, förskola, lokaler samt 63 p-platser och 350 cykelplatser
MEDVERKANDE Rikard Hedin, Olle Salomonson, Olle Salomonson, Issa Ali, Moa Zettervall, Lally Looft

Algoritmen

Hyresbostäder i Hagastaden

Med Hagastaden läggs en ny årsring till Vasastaden. Kvarteret Algoritmen bildar tillsammans med övriga kvarter en ny sammanhängande stadsdel med storstadskänsla och urban karaktär. Genom området anläggs en långsträckt park som en länk mellan Karlberg och Hagaparken.

Kvarteret begränsas på långsidorna av branta tvärgator som löper mellan Norra Stationsgatan och den nya Hagaesplanaden. Mot tvärgatorna är bebyggelsen lägre med indragna bostadsentréer. En generös entré vänder sig mot Norra Stationsgatans kortsida där även restaurangerna är inplacerade. Här finns gott om cykelplatser för boende och besökare och inomhus finns ytterligare 350 cykelparkeringsplatser, allt för att det ska vara enkelt och tryggt att använda cykeln. En garageinfart till Stockholm parkerings garage under parken ingår också samt ett trapphus som försörjer detta.

Familjebostäders webbplats om Algoritmen

Stockholms stad om Hagastaden

Läs mer om våra andra projekt i Hagastaden, Enzymet och kv Sorbonne.

Totalt byggs 178st lägenheter varav 6st ingår i ett gruppboende. Kvarteret innehåller också 6st lokaler som skapar liv till området, varav 2 är förberedda för restaurangverksamhet. Två förskoleenheter för tillsammans 100st barn är inplanerade i två våningar och fastighetens gård har som främsta syfte att fungera som förskolegård. Bostädernas uteplatser anordnas på långsidornas lägre tak mellan tornen och nås via trapphusen.

 

Mot den bredare Norra Stationsgatan och Hagaesplanaden reser sig kvarterets torn som karaktärsmässigt är uppdelade som par mot de två gatorna. De binder ihop kvarteret genom att alla fyra tornen är i ljus betong, samtidigt som bearbetning och utseende skiljer sig åt.

Tornen mot Hagaesplanaden bygger på ett upprepande mönster av lutande fönsternischer medan tornen mot norra Stationsgatan har ett mindre mönster som är matrisgjutet. Båda varianterna skapar relief- och skuggverkan som förstärker vertikaliteten samtidigt som det döljer elementskarvarna. Socklarna kläs med natursten och har en flammad ytbearbetning. För att uppfylla kraven på tillgänglighet från de lutande gatorna har trapphusentréerna partier i ek och ligger indragna från gatan.

Fasaderna på de båda långsidorna består av 2 olika ljusa toner tegel ingjutet i ytterskivan. För att klara buller är vissa balkonger även indragna och skapar linjer i långsidornas fasader som ytterligare förstärker tornens vertikalitet samt indelningen mellan tornen och de lite lägre delarna på långsidorna. In mot gården är fasaderna längs långsidorna enklare och vitmålade för att föra ner så mycket dagsljus som möjligt. Tanken är att fasadernas olika uttryck ska ge känslan av variation och en mindre skala.

I och med överdäckningen av Norra stationsområdet skapades förutsättningar för en ny och en tät stadsstruktur som binder samman Stockholm och Solna, en helt ny urban och levande stadsdel kallad Hagastaden. Kvarteret Algoritmen är markerad på situationsplanen.

Räknat från Torsgatan är kvarteret det sjunde i raden längs Norra Stationsgatan. Genom området anläggs en långsträckt park som en länk mellan Karlberg och Hagaparken.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer