Brunnberg Forshed - Sorbonne - Infinty
UPPDRAG Nybyggnad kontor
PLATS Hagastaden, Stockholm Google Maps
SKEDE Bygglovs- och Systemhandling
OMFATTNING Ca 23.000 kvm ljus BTA och två källarvåningar
MEDVERKANDE Hans Bergström, Olle Salomonson, Fredrik Liljeström, Björn Holm, Stefan Brink
UPPDRAGSGIVARE Castellum

Kv. Sorbonne Infinity

Hållbart kontor i Hagastaden

Vi har inspirerats av den täta stadsstrukturen och de spännande framtida verksamheterna i området och byggnaden. Byggnadens övergripande skala och form regleras i detaljplanen från 2009.
Kv. Sorbonne var tänkt som en av tre liknande byggnader, men är den enda som har kvar sin ursprungliga form. Inom ramen för den ursprungliga volymen gestaltar vi en hållbar byggnad med en generell struktur som medger stor framtida flexibilitet.

Vi har skapat förutsättningar för ett inkluderande stadsliv med människan i centrum genom att gestalta en vacker och välfungerande byggnad. För att värna den mänskliga skalan har vi valt att gestalta byggnaden med en sockelvåning av bearbetad natursten och stora glaspartier. Hållbart över tid och med stadsmässiga kvaliteter. Sockelvåningen kombineras med en lätt fasad av glas och metall.

Vi har arbetat med särskild omsorg  för att skapa en transparent fasad och på så sätt förstärka kopplingen mellan trottoaren och byggnadens inre. Entrévåningen får till övervägande del ett publikt innehåll med bla caféer, möjliga butiker, mötesplatser och generösa kontorsentréer.

Variationen av glas och taktilt veckad metall låter dagsljuset modellera fasaden under dygnets alla timmar. För att förstärka upplevelsen har vi valt att arbeta med ljusa och bronsfärgade kulörer. Vi har arbetat med dagsljusets möjligheter såväl exteriört som interiört. Vi har velat skapa en ljus och hälsosam byggnad.

Gavlarna ger vi en ökad spänst genom den glasade delens fortsättning ovan taket. En vertikal strävan ovan det rumsligt bindande. Den vertikala glasade gaveln anknyter till begreppet Infinity. ”Länkdelen” mellan de två byggnadsvolymerna är till övervägande del glasade för att förstärka kontrasten mellan huvudvolymerna och länken.

Byggnaderna har ett antal terrasser. Dessa är tillgängliga för hyresgästerna. De erbjuder en fantastisk utsikt med möjlighet till arbete eller paus. Vissa delar har inslag av sedum. De gröna taken används även för lokaliseringen av solceller.

 

Läs mer om projektet på Castellums hemsida.

Läs mer om våra andra projekt i Hagastaden – Kv. Enzymet och Kv. Algoritmen.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer