Kvarteret Origo Barkarbystaden - Brunnberg & Forshed Arkitektkontor Botrygg bostäder
UPPDRAG Nybyggnad bostäder och lokaler
PLATS Google Maps
SKEDE Projektering efter vinst i Markanvisningstävling
OMFATTNING 160 lägenheter, 17500 Ljus BTA, och lokaler
MEDVERKANDE Anna-Kersti Palm, Charlotta Creyghton, Anna Renström, Gustav Cyrén, Tijana Petrovic, Jennie Stefansson, Martin Bohumel

Barkarbystaden

Kultur och mångfald

Förslaget för kvarter 19 även kallat Origo togs fram i samarbete med Botrygg och vann den markanvisningstävling som avgjordes i november 2018.

Det nya kvarter 19 bildar fond vid torget till den nya tunnelbanestationen som är en spännande mångfasetterad plats med direktkopplingar till spännande kulturer och möten längs blå linjen.

Projektets idé är att signalera mångfald och kreativitet. Det uppstår en spänning mellan stort och litet som möts här, mellan variationen av traditionella lägenheter, entrébalkongslägenheter och kompisboenden. Hyresrätter och bostadsrätter. Med gestaltning och innehåll arbetar projektet för att många olika människor ska känna sig trygga, välkomna och tilltalade i vårt kvarter.

Kultur i form av konstnärsverkstäder är den nya pusselbit vi arbetar för att få in mellan handel och bostäder.

Barkarbystaden,

Kultur, mat och handel

Kvarterets bottenvåningar utformas omsorgsfullt och innehåller både gemensamma utrymmen för de boende som cykelverkstäder och gemensamhetslokaler, och kommersiella lokaler.

I kvarterets sydöstra hörn skapas en liten torgmiljö och längs med Barkarbyvägen etableras handel med fokus på mat och hälsa, bland annat en saluhall och en restaurang i samarbete med ett italienskt matkoncept. I bottenvåningarna samsas konstnärskap, hantverk och föreningsliv, verksamheter som är igång många av dygnets timmar och som därigenom bidrar till både trygghet, dynamik och liv. Många olika människor, olika typer av boende och uttryck – inom samma kvarter.

 

Gården, en liten grön stad

Gården är som en liten grön stad, som delas in i gröna gator och kvarter med ett litet torg i mitten. Amfitrappan i torgets fond får bästa solläge och blir en fin mötesplats för kvarteret. Växthus och uthus bildar väggarna som formar gårdsrummen. Här finns koloniträdgårdar, en liten skog, vattenspegel och skulpturpark – platser för lek, rekreation, möten och vila

Varierad skala

Litet möter stort och spännande möten uppstår. Stor skala mot Barkarbyvägen möter småskalighet mot västra gatan.

Trygghet – att se och bli sedd

”Ögon på gatan” är en huvudpelare i trygghetsplaneringen. Alla våningar har kontakt med gatan och balkongerna placeras för att inte störa dessa siktlinjer. Belysning är en viktig del och en ljusdesigner kommer att anlitas för att ytterligare stärka tryggheten utvändigt och i invändiga gemensamma utrymmen.

Material och kulörer

Mångfald och kreativitet genomsyrar även val av material och kulörer. Finstämd samordning och naturliga skapar lugna och harmoniska helheter, samtidigt som detaljrikedom och oväntade mönster och färger skapar dynamik. Färgsättningen har varit principen varannan ljus och varannan mörk.

Tegel, klyvtegel, klinker och puts samt inslag av plåt och trä finns i fasad. En väggmålning eller annan fasadkonst ger fasaden ett starkt uttryck.

Kvarter 19 ligger i centrum av den växande staden.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer