Brunnberg Forshed framsidan haninge
PLATS Haninge Google Maps
SKEDE Från planskede till färdigställande
OMFATTNING 44 + 78 bostäder & lokaler
MEDVERKANDE Birgitta Gelhaar, Hans Bergström, Charlotta Creyghton, Birgitta Gelhaar, Alessandro M. Lucca, Ana Laura Kansky, Arvid Nystedt, Fredrik Jensen, Bosse Nilsson, Harri Lindqvist, Annika Jönsson

Framsidan Haningeterrassen

Steg ett-boende i centrala Haninge

Kvarteret Framsidan är Haningeterrassens andra etapp, fördelad på två nya byggnader, Hus 2 och hus 3. Tillsammans med Brf Blicken skapar dessa byggnader ett stadsrum längs Nynäsvägen där stor vikt lagts vid gestaltning, utformning och variation i gaturummet. Byggnaderna innehåller små lägenheter som i Riksbyggens koncept kallas för ”Steg ett boende". Lägenheterna är, med något undantag, genomgående och alla har balkong eller uteplats mot väster och gården. Framsidan blev tillsammans med projektet Blicken framröstad till Haninge arkitekturpris 2021.

Läs mer på Riksbyggens hemsida .

Läs mer om planprojektet Haningeterassen.

Se bilder från vårt byggplatsbesök i mars 2020 här.

Hus 2 är sju våningar högt, uppdelat med tre trapphus och rymmer totalt 78 lägenheter plus övernattningsrum samt en lokal. Trapphusen nås från gatan och det mittersta är genomgående för att nå bostadsgården. På bottenvåningen samsas bostäder och lokal med bostadskomplement då byggnaden saknar källarvåning. Fläktrummet är placerat på taket. Mot gatan är fasaden uppdelad i volymer och olika fasadmaterial som bidrar till det vertikala uttrycket och skapar variation mot gatan. Fasadmaterialen är skiffer, corténstål och ljus puts med inslag av träpanel. Gröna skärmtak täckta med sedum artikulerar entréerna och ger tillsammans grunda balkonger av olika djup och material en dynamik till fasaden.

De boende flyttade in under 2019.
Brunnberg Forshed Framsidan haninge
Brunnberg Forshed Framsidan haninge
Hus 3 är en tegelbyggnad i ljus tegel med entré och en loftgång mot gatan. Loftgången möter gatan med ett raster av tegelpelare och tegelbalkar. Byggnaden har sju våningar och innehåller totalt 44 lägenheter. På entréplanet finns, förutom bostäder, en butikslokal, gemensamhetslokal och övernattningsrum samt teknikutrymmen. Fläktrummet är placerat på taket.
Brunnberg Forshed Framsidan haninge
Bostadshus med stor omsorg i materialval i glad färgskala.
Brunnberg Forshed - Framsidan Blicken Haningeterrassen
Framsidan Haningeterrassen bildar tillsammans med Brf Blicken ett nytt stadsrum längs Nynäsvägen.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer