SKEDE Från planskede till färdigställande
OMFATTNING 44 + 78 bostäder & lokaler
STATUS Färdigställt 2020
BYGGAKTÖR Riksbyggen
UPPDRAGSANSVARIG Birgitta Gelhaar
HANDLÄGGARE Charlotta Creyghton
MEDVERKANDE Christian Löwnertz, Sofie Castler
PUBLICERAT 2016-04-10
PLATS Haninge Google Maps

Framsidan Haningeterrassen

Steg ett-boende i centrala Haninge

Kvarteret Framsidan Haningeterrassen består av två byggnader, Hus 2 och hus 3, och utgör Haningeterrassens andra etapp. Dessa byggnader skapar tillsammans med Brf Blicken ett stadsrum längs Nynäsvägen och stor vikt är lagd vid gestaltning, utformning och variation i gaturummet. Byggnaderna innehåller små lägenheter för första boendet. I Riksbyggens koncept kallas de för ”Steg ett” boende. Lägenheterna är med något undantag genomgående och alla har balkong eller uteplats mot väster och gården. Stor omsorg har även getts till materialval och fasadernas utformning.

Läs mer på Riksbyggens hemsida .

Läs mer om planprojektet Haningeterassen.

Se bilder från vårt byggplatsbesök i mars 2020 här.

Hus 2 är uppdelad på tre trapphus som rymmer totalt 78 lägenheter plus övernattningsrum och en lokal. Trapphusen nås från gatan och det mittersta är genomgående. Byggnaden har sju våningar. På bottenvåningen samsas bostäder och lokal med biytor då byggnaden saknar källarvåning. Fläktrummet är placerat på taket. Mot gatan är fasaden uppdelad i volymer och olika fasadmaterial som skapar vertikalitet. Fasadmaterialen är skiffer, corténstål och ljus puts med inslag av träpanel. Gröna skärmtak täckta med sedum artikulerar entréerna och ger tillsammans grunda balkonger av olika djup och material en dynamik till fasaden.

Inflyttning av Framsidan Haningeterrassen beräknas till tredje kvartalet 2019.
Hus 3 är en tegelbyggnad i ljus tegel med entré och en loftgång mot gatan. Loftgången är uppdelad, med trapphuset placerat i fasad i mitten, vilken innebär att det bildar en halvprivat zon där endast tre bostäder har tillgång till varje loftgång. Loftgången möter gatan med ett raster av tegelpelare och tegelbalkar. Byggnaden har sju våningar och innehåller totalt 44 lägenheter. På entréplanet finns, förutom bostäder, en butikslokal, gemensamhetslokal och övernattningsrum samt teknikutrymmen. Fläktrummet är placerat på taket.
Bostadshus med stor omsorg i materialval i glad färgskala.
Framsidan Haningeterrassen utgör tillsammans med Brf Blicken ett nytt stadsrum längs Nynäsvägen.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer