Brunnberg Forshed Skandia huvudkontor Lindhagensgatan
PLATS Västra Kungsholmen, Stockholm Google Maps
SKEDE Inflyttning 2010
OMFATTNING 35 000 kvm kontor, 1 300 arbetsplatser och restauranger, möteslokaler, motionsytor och hörsal
MEDVERKANDE Hans Bergström, Staffan Corp, Björn Holm, Fredrik Liljeström, Stefan Brink, Marianne Jonsson, Anna Markström, Bo Nilsson, Louise Rangmark, Magdalena Roupe och Charlotta Turesson

Skandias huvudkontor Stockholm

Kontorshus med stadsliv som förebild

Skandia ville som ett led i att utveckla företaget flytta från sina väl inarbetade lokaler på Sveavägen i Stockholm till något helt nytt och okänt. Modernitet, mer effektiva lokaler och ett tydligt miljötänk var några av drivkrafterna när man lämnade sitt gamla kontor efter 70 år.
Målet var att skapa ett kontor som skulle ge stöd åt såväl varumärke som en utvecklad företagskultur. Byggnaden bygger på en idé om huset som en stad där det hela tiden sker olika aktiviteter och där människor möts på gator och torg.

Gator och gränder


Byggnaden rymmer cirka 1 300 arbetsplatser, restauranger, möteslokaler, motionsytor och en hörsal. I entréplanet, som är som en förlängning av staden, finns ett torg med café, utställnings- och samlingsplatser samt mötes- och konferensrum. De är sammanbundna med innegator och -gränder.
Brunnberg Forshed - Skandia huvudkontor - atrium ljusgård trappa
Från entréplanet rör man sig uppåt i husets nav, en 37 meter hög ljusgård, till kontorsplanen via hissar eller en skulptural trappa. Man ville öka transparensen och kommunikationen mellan olika delar av verksamheten och därför är mötesrum, pentryn och kommunikationsstråk placerade ut mot ljusgården. Inne i kontorsmiljön är det tyst och ljust, solljuset strömmar in från tre håll.

Byggnaden är klassad som Green Building och är ett av Skanskas största och mest avancerade kontorsbyggen på senare tid.
Brunnberg Forshed Skandia huvudkontor
Brunnberg Forshed - Skandia huvudkontor

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer