UPPDRAG Kontor/kommersiellt
PLATS Östermalm, Stockholms stad
SKEDE Pågår
OMFATTNING 6 000 ljus BTA kontor, service och restaurang fördelade på sex plan och en stor takterrass högst upp
HÅLLBARHET Träbyggnad med Miljöcertifiering LEED med målsättningen att nå nivå Platina
MEDVERKANDE Gustav Cyrén, Jonas Lindbergh, Arvid Nystedt, Hans Bergström, Björn Holm, Martin Bohumel, Staffan Corp, Pernilla Ivarsson, i samarbete med FRAM (projekteringsledare), Linda Östbro (tillgänglighetsgranskare) och Funkia (landskapsarkitekter).
UPPDRAGSGIVARE Vasakronan

Elsa-Karin

Träbyggnad mitt i kulturmiljö på Östermalm

Elsa-Karin Boestad-Nilsson, överingenjör på FOA och en pionjär inom programmering, har gett namn åt Garnisonens nya tillskott. En ny träbyggnad ska bli det nya samtida tillägget mitt i kvarteret med en inbjudande bottenvåning, flexibla kontorsvåningar och takterrass.

Platsen där Elsa-Karin ska byggas har ett högt kulturhistoriskt värde. Den befintliga byggnaden, som inrymmer den före detta datahallen, var under en period Europas största datacentral. Tanken är att behålla detta utrymme och lyfta fram historien och göra den tillgänglig för allmänheten, både inne och ute.

Kvarteret Garnisonen består av byggnader med tidstypiska särdrag: kasernbyggnaderna från slutet av 1800-talet, 1960-talets vitputsade FOA-byggnad, 1970-talets modernistiska Karlahuset och ett par lägre paviljonger från millennieskiftet. Elsa-Karin blir en ny årsring från 2020-talet. Genom hög konstnärlig och arkitektonisk nivå kommer byggnaden att samspela med de andra husen i kvarteret och bli ett samtida tillägg.

En bärande idé är att bygga med trä, både för en minskad klimatpåverkan och för att främja hälsoaspekter. Stora fönsterpartier suddar ut gränsen mellan inne och ute och ger ljusa och moderna kontorslokaler. I utemiljön läggs fokus på att tillskapa lummiga och gröna stråk som ökar den biologiska mångfalden. Ett nytt torg och nya gränder på var sida om huset möjliggör nya kopplingar och ökad rörelse i området.

Elsa-Karin kommer efter utbyggnaden att innehålla ca 6000 kvm kontor och restaurang.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer