Brunnberg Forshed Arvika högstadieskola Minnebergsskolan Foto: Robin Hayes
UPPDRAG Samhällsfastigheter
PLATS Arvika, Arvika kommun
SKEDE Inflyttat 2021
OMFATTNING Högstadieskola för 900 elever, Uppdraget innefattade förstudie, planskede samt projektering
MEDVERKANDE Andreas Thöje, Alessandro M. Lucca, Pernilla Ivarsson, Chatarina Malmquist, Jonas Lindbergh, Moulienne Giesecke, Linda Östbro, Johan Wallhammar, Martin Bohumel, Stefan Brink, Antonia Heidenborg, Lars Johnsson, Extern Expert: Frida Bismar Pålsson, Paradis Produktion
UPPDRAGSGIVARE Arvika kommun

Minnebergsskolan i Arvika

Översättning av pedagogisk verksamhetsidé till fysiska miljöer

I nära och kreativt samarbete med Arvika kommun har vi ritat Minnebergsskolan - en ny högstadieskola för 900 elever. Skolbyggnaden i trä anpassar sig fint till omgivningen och Arvikas småskalighet. Vi har tolkat den pedagogiska visionen om ”en skola för var och en” och ritat en skola som upplevs liten, trygg och tillgänglig. En stor skola i liten skala.

Här finns en film om skolan!


En skola lägger grunden för barn och ungdomars utveckling. Att satsa på skolan är därför att satsa på hela samhällets utveckling. Vi vill medverka till att skapa förutsättningar för en skola som är ändamålsenlig, långsiktigt hållbar och flexibel över tid. Minnebergsskolan präglas av trä vilket är miljömässigt klokt och knutet till Värmlands starka träbyggnadstradition.

Minnebergsskolan ligger högt med möjlighet till vackra vyer ut över staden och vattnet och närheten till Västra Esplanaden ger möjlighet till fin kontakt med grönska och en vacker, parklik utemiljö. Med sin centrala placering i staden har den nya skolan goda möjligheter att bli en tillgång för hela samhället, ”skolan mitt i byn”, och bidra till utvecklingen av hela staden.

Minnebergsskolan präglas av variation och småskalighet och erbjuder valmöjlighet och plats för varje individ att utvecklas, hitta trygghet, stimulans, utmaning och gemenskap. Skolan är uppdelad i mindre hemvister som var och en erbjuder ett brett spektrum av olika rum i olika storlekar, stämning och tempo för att man ska kunna välja rum efter behov.

Skolan ska kännas liten, trygg och överblickbar, med färre transportsträckor för eleverna, gott om reträttplatser för lugn och ro. Samtidigt finns gott om utrymmen för sociala aktiviteter, både utomhus och inne i skolan.

Paradis Produktion har publicerat en bok om det pedagogiska arbetet med Minnebergsskolan.

Minnebergsskolan invigdes i augusti 2021. Se mer om invigningen med minister Matilda Ernkrans här.

På Arvika Kommuns webbplats kan du läsa mer.

Läs också om vårt andra skolprojekt – Lillgårdsskolan i Tungelsta.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer