Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter är en viktig del av vår verksamhet och genom åren har vi arbetat med skolor, universitet och vård-, trygghets- och äldreboenden. Fokus har alltid varit att ha en helhetssyn och skapa värde för både den kommun eller fastighetsutvecklare som är vår uppdragsgivare, och för de som ska arbeta eller bo i det som vi ritar. Hälso- och hållbarhetsaspekten är alltid med, antingen det handlar om att medverka till en inkluderande skola eller motverka ensamhet och skapa en god hemkänsla i ett äldreboende.

Att lyssna och på riktigt förstå ”frågan” är nyckeln i dessa projekt. Det är ett förhållningssätt som innefattar empati och respekt, men också kunskapsutbyte och interaktion med forskning. Vi hämtar inspiration från kontorets stora kunskapsbank och formar omsorgsfullt våra hus utifrån platsens förutsättningar.

Kontakt Samhällsfastigheter
Andreas Svensson, Alessandro Lucca, Birgitta Gelhaar
Samhällsfastigheter är en viktig del av vår verksamhet och genom åren har vi arbetat med skolor, universitet och vård-, trygghets- och äldreboenden. Fokus har alltid varit att ha en helhetssyn och skapa värde för både den kommun eller fastighetsutvecklare som är vår uppdragsgivare, och för de som ska arbeta eller bo i det som vi ritar. Hälso- och hållbarhetsaspekten är alltid med, antingen det handlar om att medverka till en inkluderande skola eller motverka ensamhet och skapa en god hemkänsla i ett äldreboende.

Att lyssna och på riktigt förstå ”frågan” är nyckeln i dessa projekt. Det är ett förhållningssätt som innefattar empati och respekt, men också kunskapsutbyte och interaktion med forskning. Vi hämtar inspiration från kontorets stora kunskapsbank och formar omsorgsfullt våra hus utifrån platsens förutsättningar.

Kontakt Samhällsfastigheter
Andreas Svensson, Alessandro Lucca, Birgitta Gelhaar

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer